Odeon Hotel Paris

כתב ויתור

כתובת אתר:

חברה, ארגון:

משרדים רשומים:

כתובת אתר: odeonhotel.fr

חברה, ארגון: ODEON HOTEL

משרדים רשומים:

SA ODEON HOTEL

3, rue de l'Odéon

75006 פריז - צרפת

טלפון: +33 1 43 25 90 67

פקס: +33 1 43 25 55 98

odeon@odeonhotel.fr

הון מניות: 1,000,072,00 אירו

RCS (רישום חברות): Paris B 712 025 097

מספר מע"מ של האיחוד האירופי: FR15 712 025 097

מטרת האתר: קידום ההקמה

מנהל הפרסום, נציג משפטי: מר דומיניק בנהמו

מנהל מערכת: דומיניק בנהמו

מאסטר אינטרנט, עיצוב, עריכה, ניהול אמנותי: SAS WIHP

צילום: SAS WIHP

אחסון אתרים: SAS WIHP

נשיא SAS WIHP: וינסנט ראמלי

האתר מציג:

● תוכן אינפורמטיבי

● אוסף של נתונים אישיים באינטרנט

חוק הגנת המידע הצרפתי: האתר נושא הצהרה בפני הנציבות הלאומית לאינפורמטיקה וחירות (הרשות הצרפתית להגנת מידע). יש לך הזכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק מידע הנוגע לך (סעיף 34 של Loi Informatique et Libertés (החוק הצרפתי להגנת נתונים)). למימוש זכות זו, אנא צור קשר עם: odeon@odeonhotel.fr

בעלות: האתר והמידע שהוא מכיל מוגנים על ידי חוק הקניין הרוחני הצרפתי ועל ידי הסכמים בינלאומיים. למעט שימוש של בני משפחה מיידיים או שימוש פרטי, אין לשכפל, לפרסם מחדש, לתמלל, לשנות או להעביר את האתר וכל רכיב מהתוכן שלו ללא אישור מראש של הגורם הזכאי.